Επισκέψεις σχολικών μονάδων Φωκίδας, Eυρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας στο ΚΠΕ Άμφισσας