Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 35/6-9-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποιεί για το σχολικό έτος 2017-18 εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό έγγραφο

Tags: