Ενημέρωση για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων "Νεολαία 17-27"

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται αίτημα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για ενημέρωση των Συλλόγων Διδασκόντων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχετικά με την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ?17??27».

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό αρχείο

Tags: