Έγκριση διεξαγωγής του 20ου Συνεδρίου Model United Nations (DSAMUN) στη Γερμανική Σχολή Αθηνών ? Οκτώβριος 2017