Έγκριση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «ΔΙΑΦΥΓΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η εφαρμογή του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «Διαφυγές», σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: