Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης επί των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανά Σχολικό Σύμβουλο