ΙΣΤ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/14-09-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα:

«Η συμβολή της Ελλάδας στη νίκη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»

που προκηρύσσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Δείτε το σχετικό εγγραφο και την Ενδεικτική βιβλιογραφία

Tags: