Έγκριση Διαγωνισμού: Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες "Υπάρχουμε μαζί”

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. 36/14-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίνεται ο διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες "Υπάρχουμε μαζί” από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε την έγκριση, τις οδηγίες για τη δ/θμια και για την π/θμια εκπαίδευση 

Tags: