Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικής δράσης της εταιρείας Φωτοκύκλωση ΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλη η ενημερωτική δράση της εταιρείας «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών», συμπεριλαμβανομένου του νέου ενημερωτικού βίντεο ευαισθητοποίησης το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Η εν λόγω δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017-18, κατόπιν αιτήματος των διευθύνσεων των σχολείων, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. στους χώρους του σχολείου και θα έχει διάρκεια μίας (1) διδακτικής ώρας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: