Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ευγενίδου για το σχολ. έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 38/28-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, επανεγκρίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ευγενίδου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: