Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Ιστορίας του ΕΚΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 42/12-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α. για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: