Έγκριση προγράμματος του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος «Με σύμμαχο σου τα βιβλία διώξε τη βία από τα σχολεία» κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: