Έγκριση προγράμματος «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η πλαστική σακούλα» του Δικτύου Μεσόγειος S.O.S.

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το πρόγραμμα με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η πλαστική σακούλα…» του δικτύου Μεσόγειος SOS, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: