Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολικό έτος 2017-2018:

1. «Ημερολόγια Εκφοβισμού» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)

2. «Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)

3. «Ιστορίες από το Διαδίκτυο» (απευθύνεται σε μαθητές/τριες)

4. «Πίσω από την Οθόνη» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: