Επισκέψεις μαθητών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε, έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 9352/13-12-2016 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 48/08-12-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], ότι στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιούνται ξεναγήσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις γνώσεις των επισκεπτών από εξειδικευμένους επιστήμονες και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Μουσείο περιλαμβάνει συλλογές ορυκτών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το ενημερωτικό φυλλάδιο

Tags: