Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων

Καλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους στη θέση του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν στα γραφεία της Δ/νσης, έως την Τετάρτη 8-11-2017 και ώρα 14:00 μ.μ., σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 92998/Γ7/10-8-2012 προκήρυξη του ΥΠAIΘΠΑ.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Tags: