Έγκριση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές/-τριες, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: