Συμπλήρωση στοιχείων ερωτηματολογίου στο publications.cti.gr σχετικά με την πρόσβαση που παρέχουν τα σχολεία κατά την διαδικασία διανομής σχολικών βιβλίων

Ειδικότερα, το Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στην προσπάθειά του για βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα σχολεία, προχώρησε στην δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι διευθυντές των σχολείων και στοχεύει στην συλλογή των στοιχείων πρόσβασης, κατά την διαδικασία διανομής και παραλαβής σχολικών βιβλίων, που διαθέτουν τα σχολεία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: