Έγκριση περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτά, κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: