Απάντηση σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικών δράσεων για το σχολ. έτος 2017-2018

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. ΕΕR 18-59/28-07-2017 αιτήματός σας για έγκριση των ετήσιων δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και επιμόρφωσης της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ιστορία του έντεχνου χορού στην Ελλάδα και ευρύτερα, την ανάπτυξη αισθητικής αγωγής στις παραστατικές τέχνες και την υποστήριξη σε διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής καθοδήγησης νεαρών ατόμων με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα ή ιδιαίτερες κλίσεις στις παραστατικές τέχνες, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 43/19-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνονται οι ανωτέρω δράσεις από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Μακεδονίας-Θράκης «Εσαεί εν ροή» και η άδεια εισόδου σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: