«Έγκριση υλοποίησης δράσεων/παρεμβάσεων και εκπαιδευτικού υλικού του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης