Έγκριση διεξαγωγής έρευνας

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/2017 του Δ.Σ) σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή έρευνας από μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: