Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 44/30-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης» της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δ. Ε. ( Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄- Β΄ και Γ΄ Λυκείου) και υλοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: