Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων/ομιλιών

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων/εκπαιδευτικών ομιλιών, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών και σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ευρωπαϊκό κώδικα αντιμετώπισης του καρκίνου, σε μαθητές και μαθήτριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ειδικευμένους Ιατρούς και άλλους Λειτουργούς Υγείας, συνεργάτες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: