Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

(α) «Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση (Global Action Week)»

(β) «Ενημέρωση σχολείων για τη δανειστική βαλίτσα 2Π, ένα εργαλείο για την εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη»

(γ) «Έχεις τη δύναμη στο χέρι σου»

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: