Απάντηση σε αίτημα έγκρισης δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) :

Α. Εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος «Άστρα Μύθοι Μουσική» σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Β. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π. η γνωμοδότηση για το πρόγραμμα – θεατρικό έργο «Η μαρκησία Emilie du Chatelet υπερασπίζεται απόψε τη ζωή της» καθώς μπορεί να αποτελεί μέρος της δράσης «Επιστήμη και Θέατρο» που σκοπεύει στην προώθηση της σύζευξης επιστήμης και τέχνης, ωστόσο ενέχει τα χαρακτηριστικά θεατρικής παράστασης και όχι ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού και διαδραστικού θεατρικού προγράμματος.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: