Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «The Tipping Point» σε Γυμνάσια και Λύκεια των Περιφερειών Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: