Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος ’Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Σχολικό Περιβάλλον: Θεωρία και Πράξη’

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ερευνητικής Ομάδας Smart RUE του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με θέμα: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Σχολικό Περιβάλλον: Θεωρία και Πράξη», για μαθητές/-τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: