Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού «Ας παίξουμε με τις αφίσες της ΙΒΒY» για το σχολ. έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 46/09-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: «Ας παίξουμε με τις αφίσες της ΙΒΒΥ-Παρατηρώντας τις αφίσες της ΙΒΒΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου», σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας κυρίως αλλά και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίουγια το διδακτικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: