Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανοιχτές πόρτες» για το σχολ. έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 49/30-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η πραγματοποίηση του προγράμματος ξεναγήσεων «Ανοιχτές πόρτες» του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, στο πλαίσιο των σχολικών δράσεων για το σχολικό έτος 2017-2018, θεωρώντας σημαντικό να γνωρίσουν οι μαθητές /τριες τις δράσεις ενός ιστορικού Συλλόγου και τον πολιτισμό των Κωνσταντινουπολιτών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: