Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου Πειραμάτων – Hellenic Scientifics

Εγκρίνεται η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Πειραμάτων – Hellenic Scientifics για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: