Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας και Φωκίδας

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας εφόσον

επιθυμούν να αποσπαστούν στις παρακάτω κενές-κενούμενες θέσεις:

 Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας,

 Ενός Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ευρυτανίας,

 Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Βοιωτίας,

 Ενός Υπευθύνου και Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φωκίδας

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Δευτέρα 15-01-2018

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: