Ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Η διοργάνωση της πολυήμερης εκδρομής της Γ τάξης του ΓΕΛ Καρπενησίου στην Κρήτη ανατέθηκε στο ταξιδιωτικό γραφείο @t Holidays.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της προαναφερθείσας Υ. Α. η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει στις 5/2/2018 και ώρα 12 μ.μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Δείτε το σχετική απόφαση

Tags: