Επικοινωνία με το ΟΠΣΥΔ

Εν όψει των αιτήσεων αναπληρωτών 2018-2019, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την υποστήριξη του ΟΠΣΥΔ για τεχνικά θέματα αυστηρά στο opsydhelp@minedu.gov.gr .

Tags: