9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός

Σας ενημερώνουμε ότι με το με αρ. πρωτ. Φ13.1/29630/22-2-2018 έγγραφό μας εγκρίθηκε ο 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2017-2018, που προκηρύσσει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 28ου Πνευματικού Μαΐου 2018 «Η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ποιημάτων των μαθητών και μαθητριών είναι η Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: