Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας