ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (επιστροφή από την Πρώτη Σερρών)