Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητείας ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Δείτε τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευομένων Μαθητείας 2018-2019 στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, ανα ειδικότητα μαθητείας, όπως προκύπτουν από το ΠΣΜ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Tags: