Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητείας ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Δείτε τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευομένων Μαθητείας 2018-2019 στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, ανά ειδικότητα Μαθητείας, όπως προκύπτουν από το ΠΣΜ.

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τεχνικός Δομικών Έργων

Τεχνικός Οχημάτων

Tags: