Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικήςεκδρομής στη Χαλκίδα στην Εστία Γνώσης και στο Πλανητάριο (Αθήνα) μαθητών του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/ 28-2- 2017 (ΦΕΚ618/τ. Β΄/ 6-3-2017) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, μέσω του Διευθυντή του κ. Μελίγγα Κωνσταντίνου, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Α' τάξης του Λυκείου.

Δείτε εδώ

Tags: