Ανάθεση της μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Χαλκίδα στην Εστία Γνώσης και στο Πλανητάριο(Αθήνα) μαθητών, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την Υ.Α.  33120/ ΓΔ4/ 28-2-2017  ( ΦΕΚ 618 τ.Β. / 6-3-2017 )    ανακοινώνεται ότι στο ΓΕΛ Καρπενησίου, κατόπιν της σχετικής προκήρυξης, έγινε αξιολόγηση των προσφορών από την συσταθείσα επιτροπή για το σκοπό αυτό.

Δείτε εδώ

Tags: