Διευκρινίσεις για τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων 2018-2019

Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που

υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-

2018 διευκρινίζονται τα εξής

Tags: