Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών

Σε συνέχεια της με αριθ. 200065/Ε3/21-11-2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα " Γνωστοποίηση διατάξεων επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (intergrated master) εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος 209892/Ε3/05-12-2018.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Tags: