Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολ. έτους 2018-2019

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων για μετάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολ. Έτους 2018-2019.

Αιτήσεις μεταθέσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Αιτήσεις για Μουσικά Σχολεία

Αιτήσεις από Περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ

Αιτήσεις σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Αιτήσεις για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.
Πληροφορίες κ. Καρφή Ροδοθέα, τηλ.2237080245.

Tags: