«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών»

Κ α λ ο ύ μ ε τις/τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την Αριθμ. 222084/ΓΔ4 Υ.Α. ( Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους) να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας από σήμερα 14-01-2019 έως και την Πέμπτη 24-01-2019 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Υπουργική Απόφαση

Tags: