ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ -ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-07-2020

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα,από την Τρίτη 26-02-2019 έως και τη Δευτέρα 04-03-2019 και ώρα 09:00.

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Tags: