ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ