ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή - Διευθύντριας στο Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Tags: