Ανάθεση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών-μαθητριών του Γυμνασίου Λ.Τ. Ραπτοπούλου στην Πρέβεζα