Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα, του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου, στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων